Phương thức thanh toán

Đòi nhiều thì ngại

Để lâu lại quên

Vì thế cho nên

Vui lòng không “Nợ”

hi. Chào bạn! Cơ Khí Lê Gia chấp nhận tất cả các hình thức thanh toán hiện có:

+ Nhận tiền măt.

+ Chuyển khoản ngân hàng:

Thông tin tài khoản ngân hàng:

Vietcombank

Le Van Toan

0651000621766

Chi nhán Duy Xuyên Quảng Nam